Your browser does not support JavaScript! NOC codes
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

NOC codes

Od novembra 2022 kanadská vláda používa na klasifikáciu zamestnaní NOC 2021 (namiesto pôvodnej 2016). 

NOC opisujú pracovné povinnosti jednotlivcov v danej oblasti povolania. 

Vyhľadávač NOC.

 

Pracovné miesta sú zoskupené do kategórií (TEER) podľa odbornej prípravy, vzdelania, pracovných skúseností a zodpovedností.

 

TEER

Typ povolania

Príklad

TEER 0

Manažérske povolenia

Manažéri pre reklamu, marketing a styk s verejnosťou, finanční manažéri

TEER 1

Povolenie, ktoré vyžaduje vysokoškolské vzdelanie.

Finanční poradcovia, Softwaroví inžinieri

TEER 2

Povolania, ktoré si zvyčajne vyžadujú:

  • vysokoškolský diplom,

  • učňovská príprava 2 a viac rokov, príp,

  • dozorné povolania.

 

Technici počítačových sietí a webu,
Technológovia medicínskych laboratórií

TEER 3

Povolania, ktoré si zvyčajne vyžadujú:

  • vysokoškolský diplom,

  • učňovská príprava kratšia ako 2 roky, príp,

  • viac ako 6 mesiacov školenia na pracovisku.

 

Pekári
Zubní asistenti a zubní laboranti

TEER 4

Povolania, ktoré si zvyčajne vyžadujú:

  • maturitu, príp

  • niekoľko týždňov tréningu na pracovisku

 

Poskytovatelia domácej starostlivosti o deti
Maloobchodní predajcovia a vizuálni obchodníci

TEER 5

Povolania, ktoré zvyčajne potrebujú krátkodobú ukážku práce a žiadne formálne vzdelanie

Pracovníci pri terénnych úpravách a údržbe pozemkov
Vodiči doručovacích služieb a podomoví distribútori