Your browser does not support JavaScript! NOC codes
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

NOC codes

National Occupation Clasiffication kódy ( NOC codes ) sú kódy, ktoré opisujú pracovné povinnosti jednotlivcov v príslušnej oblasti povolania / occupation /.

Skill Type 0 – Management occupations

Táto kategória zahrňuje manažérske pozície. Toto povolanie je považované za vrchol v organizačnej štruktúre businessu. Je charakterizované vysokou mierou zodpovednosti, expertízy a organizovaním celej spoločnosti.

Prvá číslica kódu pre všetky  manažérske povolania je 0

NOC skill level kritéria sú  vzdelanie / prax a iné kritéria

Skill Level A - Professional jobs

Tieto povolania vyžadujú univerzitné vzdelanie  ( Bc, Ing., Mgr., Master alebo doktorát ). Napr. povolania ako inžinieri, zdravotné sestry, farmaceuti, manažéri reštaurácii....

Skill Level B - Technical jobs and Skilled trades

Tieto povolania všeobecne zahŕňajú:

  • Od dvoch do troch rokov pomaturitné vzdelanie na technickom inštitúte, college
  • Od dvoch do 5 rokov učňovskej výučby zameranej na prax ALEBO
  • 3 do 5 rokov strednej školy + viac ako 2 roky on the job training ALEBO
  • špecifické kurzy na príslušné povolanie alebo špecifické skúsenosti


Napr. povolania s význačnou mierou zdravotnej a bezpečnostnej zodpovednosti / hasiči, policajti, kuchári, elektrikári....../ sú priradené to Skill Level B. Povolania ako supervisor tiež spadajú do tejto kategórie.

NOC codes sú prístupné na stránke Employment and Social Development Canada website.

Zdroj informácii: stránka imigračného úradu CIC