Your browser does not support JavaScript! Informatívny postup IEC
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

Informatívny postup IEC

1. Fáza – IEC PROFIL

WORKING HOLIDAY: Na základe vytvoreného profilu IEC a prihlásenia sa do programu cez MyCIC účet, môžeš byť pozvaný(á) do druhej fázy žiadosti o work permit.

CIC určí dátum a čas (Rounds of invitations), kedy bude náhodným výberom pozývať aplikantov, ktorí odoslali svoje žiadosti do programu, do druhej fázy programu.

YOUNG PROFESSIONALS, Co-op: Na základe vytvoreného profilu IEC a prihlásenia sa do programu cez MyCIC účet, budeš pozvaný(á) do druhej fázy, žiadosti o work permit, pokiaľ sú v programe voľné miesta.

Vytvorenie IEC profilu:

 1. Na stránke Come to Canada po zodpovedaní otázok zistíš, v ktorom programe Zaži Kanadu môžeš žiadať.
 2. Po tvojom potvrdení vybraného programu, ti bude vygenerovaný personal reference code, ktorý je v takomto formáte: napr. VI2409021811.
 3. Na odoslanie svojej žiadosti použiješ MyCIC účet ( novovytvorený alebo už založený účet).
 4. V časti „ What would you like to do today“ označíš možnosť (Apply for) – International Experience Canada (IEC), vložíš personal reference code a dokončíš tak svoj IEC profil.
 5. Po vyplnení potrebných informácií, odošleš svoju žiadosť a do účtu ti príde správa o prijatí tvojej žiadosti ambasádou, že si zaradený do "pool"-u.
 6. Od tohto momentu je tvoja žiadosť v prvej fáze a čaká na spracovanie:
 • Rounds of invitations ( Kolá náhodného výberu) – ambasáda stanoví dátum, kedy sa uskutoční prvé kolo náhodného výberu aplikantov (pre SR je kvóta 315 ľudí), ktorí budú pozvaní do druhej fázy – žiadosti o work. Pozvaný(á) môžeš byť len v dopredu oznámenom kole.

Working Holiday: Ak si bol šťastne vybraný(á) a obdržal(a) si pozývací list - Invitation to Apply, musíš svoju žiadosť potvrdiť (prijať) vo svojom účete a na to máš 10 dní od jeho obdržania. Akonáhle tak urobíš, máš 20 dní na to, aby si pridal(a) potrebné dokumenty a odoslal(a), tak svoju žiadosť o work permit.

Young professionals a Co-op: Ak si bol šťastne vybraný(á) a obdržal(a) si pozývací list - Invitation to Apply, musíš svoju žiadosť potvrdiť (prijať) vo svojom účete a na to máš 10 dní od jeho obdržania. Akonáhle tak urobíš, máš 20 dní na to, aby si pridal(a) potrebné dokumenty a odoslal(a), tak svoju žiadosť o work permit.

Pred samotným odoslaním tvojej žiadosti, musí zamestnávateľ pridať tvoju pracovnú ponuku/zmluvu do CIC v Employer portal, tzv. portály pre zamestnávateľov a rovnako počas týchto 20-tich dní musí zamestnávateľ uhradiť zamestnávateľský poplatok 230CAD taktiež cez Employer portal.

Akonáhle je poplatok zaplatený , tvoj zamestnávateľ by ti mal zaslať kód pracovného zaradenia , ktorý uvedieš do svojej žiadosti o work permit.


2. Fáza – WORK PERMIT

Tvoju žiadosť posudzuje ambasáda v Kanade, či spĺňaš podmienky udelenia work permit.

Pri druhej etape je dôležité doložiť potrebné dokumenty, doklady, ktorými zdokladuješ informácie, ktoré si uviedol(a) vo svojom IEC profile.

Potrebné dokumenty/doklady:

1. Výpis z registra trestov - musí byť preložený do anglického jazyka. Posielaš originál aj s úradne overenou kópiou

 • Z krajiny, kde aktuálne žiješ – nesmie byť starší ako 6 mesiacov

 • Z krajiny, kde si bol(a) dlhšie ako 6 mesiacov – musí byť vydaný po poslednej dobe, čo si bol(a) v danej krajine.

2. Lekárske vyšetrenie potrebuješ, a to ak:

 • Si žil(a) viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov v rizikovej krajine (zoznam krajín) a v rizikovej krajine si bol(a) rok predtým ako plánuješ vycestovať do Kanady.

 • Ak plánuješ pracovať v obore, kde public health musí byť chránené ( nemocnice a pod.)

3. Finančné krytie

 • doklad o dostatočnej výške finančných prostriedkov – minimálne 2 500 CAD, napr. formou výpisu z účtu. (Ak prostriedky poskytuje iná osoba (napr. rodičia), je potrebné priložiť vlastnoručne podpísané čestné prehlásenie na poskytnutie finančných prostriedkov touto osobou, fotokópiu jej pasu a výpis z účtu (dokumenty nesmú byť staršie ako 3 mesiace))

 • pokiaľ nemáš zakúpenú spiatočnú letenku, musíš na ňu preukázať finančné prostriedky, odporúčame vo výške cca 2 000 CAD.

4. Biometria
 • Kanade nestačí biometria slovenského pasu. Od júla 2018 sú žiadatelia o študentské víza vyzívaní na zber biometrických údajov za poplatok . Zber je vykonávaný podľa aktuálneho bydliska aplikanta.
 • ak ste ich ešte nemali vykonané, obdržíte vo cvojom CIC účte list (cca do 48 hod od submitnutia dokumentov a zaplatení poplatku za program), v ktorom vás vyzvú vykonať si biometriu pasu. V danom liste budú uvedené všetky potrebné inštrukcie. Vačšinou jej vykonanie je odporúčané k najbližšiemu mestu od mesta odkiaľ žiadate o víza. Pre Slovákov je najbližšia Viedeň. Na odovzdanie biometrie vo VAC centre vo Viedni je potrebné booknuť si termín. 
 • na uľahčenie opakovaného cestovania do Kanady žiadatelia o vízum, študijné alebo pracovné povolenie budú musieť svoje biometrické údaje poskytovať len raz za 10 rokov.
 • máte 90 dní nato, aby ste danú biometriu vykonali a zaslali na Visa Application Centre.
 • poplatok za biometriu je 85 CAD.
 • viac info na stránke www.canada.ca/biometrics
Prídavné dokumenty, ktoré odporúčame si pripraviť:
 1. nascanovaný pas + všetky strany, kde máš pečiatky
 2. aktuálny štrukturovaný životopis
 3. motivačný list 

POPLATKY ZA ŽIADOSŤ

 

 • IEC – všetci aplikanti v programe IEC platia poplatok vo výške 153 CAD
 • Poplatok za biometriu - 85 CAD
 • Working holiday – aplikatni v tomto programe, platia aditívny poplatok za tento program, a to 100 CAD.
 • Young Professionals and Co-op – aplikant neplatí žiadne extra poplatky, poplatok hradí zamestnávateľ, a to 230 CAD a musí pridať tvoju pracovnú ponuku do CIC. Musí tak urobiť predtým, ako ty odošleš svoju žiadosť o work permit cez MyCIC účet.

 

 

PO PODANÍ ŽIADOSTI...

 

Až po podaní žiadosti o work permit, začne ambasáda tvoju žiadosť posudzovať.

V čase posudzovania sa môže stať, že si vyžiada daľšie doklady. Ambasáda má oficiálne max. 8 týždňov na posúdenie žiadosti.

Ak si splnil(a) všetky podmienky obdržíš od CIC tzv. POE - Letter of Introduction, ktorý bude platný 1 rok od obdržania. Znamená to teda, že máš rok na vycestovanie do Kanady.

Samotné víza dostaneš do pasu až pri vstupe do Kanady, kde i úradník kontroluje, či spĺňaš podmienky.

 

Potrebné doklady pri vstupe do Kanady:

 • Platné ročné cestovné zdravotné poistenie
 • Letenka alebo finančné prostriedky na spiatočnú letenku
 • Fin. krytie 2500 CAD
 • POE

 

Veľmi radi ti pomôžeme, najlepšie napísať nám cez FB http://iec.pracavkanade.sk alebo cez kontakt.