Your browser does not support JavaScript! Minulé ročníky IEC
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

Minulé ročníky IEC

V roku 2014, ale aj v roku 2015, bola kvóta pre program pracovné prázdniny pre Slovensko nastavená na 315 žiadostí a v oboch ročníkoch bola minutá za niekoľko málo minút. Dostať sa do programu bolo teda hlavne o boji s časom.

Musíme sa pochváliť, že v oboch ročníkoch viac ako 2/3 kvóty zaplnili naši aplikanti, nakoľko boli najlepšie pripravení.

V roku 2016 sa prvý krát išlo podľa náhodného výberu aplikantov a kvótu uzavreli začiatkom leta.

V druhom kole žiadosti o Working Holiday víza sme sa stretli so zamietnutím niektorých žiadostí, a to z dôvodu dlhodobého pobytu v zahraničí. Tí, ktorí žijú v zahraničí dlhšie ako 4 roky mali so žiadosťou problém.

V roku 2018 bolo posledné kolo pozvánok 1.10.2018. Očakávané otvorenie novej kvóty pre rok 2019 bude pravdepodobne na konci mesiaca november 2018.