Your browser does not support JavaScript! Informatívny postup IEC
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

Informatívny postup IEC

1. Fáza – IEC PROFIL

WORKING HOLIDAY: Na základe vytvoreného profilu IEC a prihlásenia sa do programu cez MyCIC účet, môžeš byť pozvaný(á) do druhej fázy žiadosti o work permit.

CIC určí dátum a čas (Rounds of invitations), kedy bude náhodným výberom pozývať aplikantov, ktorí odoslali svoje žiadosti do programu, do druhej fázy programu.

YOUNG PROFESSIONALS, Co-op: Na základe vytvoreného profilu IEC a prihlásenia sa do programu cez MyCIC účet, budeš pozvaný(á) do druhej fázy, žiadosti o work permit, pokiaľ sú v programe voľné miesta.

 1. Na stránke Come to Canada po zodpovedaní otázok zistíš, v ktorom programe Zaži Kanadu môžeš žiadať.
 2. Po tvojom potvrdení vybraného programu, ti bude vygenerovaný personal reference code, ktorý je v takomto formáte: napr. VI2409021811.
 3. Na odoslanie svojej žiadosti použiješ MyCIC účet ( novovytvorený alebo už založený účet).
 4. V časti „ What would you like to do today“ označíš možnosť (Apply for) – International Experience Canada (IEC), vložíš personal reference code a dokončíš tak svoj IEC profil.
 5. Po vyplnení potrebných informácií, odošleš svoju žiadosť a do účtu ti príde správa o prijatí tvojej žiadosti ambasádou, že si zaradený do "pool"-u.
 6. Od tohto momentu je tvoja žiadosť v prvej fáze a čaká na spracovanie:
 • Rounds of invitations ( Kolá náhodného výberu) – ambasáda stanoví dátum, kedy sa uskutoční prvé kolo náhodného výberu aplikantov (pre SR je kvóta 315 ľudí), ktorí budú pozvaní do druhej fázy – žiadosti o work. Pozvaný(á) môžeš byť len v dopredu oznámenom kole.

Working Holiday: Ak si bol šťastne vybraný(á) a obdržal(a) si pozývací list - Invitation to Apply, musíš svoju žiadosť potvrdiť (prijať) vo svojom účete a na to máš 10 dní od jeho obdržania. Akonáhle tak urobíš, máš 20 dní na to, aby si pridal(a) potrebné dokumenty a odoslal(a), tak svoju žiadosť o work permit.

Young professionals a Co-op: Ak si bol šťastne vybraný(á) a obdržal(a) si pozývací list - Invitation to Apply, musíš svoju žiadosť potvrdiť (prijať) vo svojom účete a na to máš 10 dní od jeho obdržania. Akonáhle tak urobíš, máš 20 dní na to, aby si pridal(a) potrebné dokumenty a odoslal(a), tak svoju žiadosť o work permit.

Pred samotným odoslaním tvojej žiadosti, musí zamestnávateľ pridať tvoju pracovnú ponuku/zmluvu do CIC v Employer portal, tzv. portály pre zamestnávateľov a rovnako počas týchto 20-tich dní musí zamestnávateľ uhradiť zamestnávateľský poplatok 230CAD taktiež cez Employer portal.

Akonáhle je poplatok zaplatený , tvoj zamestnávateľ by ti mal zaslať kód pracovného zaradenia , ktorý uvedieš do svojej žiadosti o work permit.


2. Fáza – WORK PERMIT

Tvoju žiadosť posudzuje ambasáda v Kanade, či spĺňaš podmienky udelenia work permit.

Pri druhej etape je dôležité doložiť potrebné dokumenty, doklady, ktorými zdokladuješ informácie, ktoré si uviedol(a) vo svojom IEC profile.

Potrebné dokumenty/doklady:

1. Výpis z registra trestov - musí byť preložený do anglického jazyka. Posielaš originál aj s úradne overenou kópiou

 • Z krajiny, kde aktuálne žiješ – nesmie byť starší ako 6 mesiacov

 • Z krajiny, kde si bol(a) dlhšie ako 6 mesiacov – musí byť vydaný po poslednej dobe, čo si bol(a) v danej krajine.

2. Lekárske vyšetrenie potrebuješ, a to ak:

 • Si žil(a) viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov v rizikovej krajine (zoznam krajín) a v rizikovej krajine si bol(a) rok predtým ako plánuješ vycestovať do Kanady.

 • Ak plánuješ pracovať v obore, kde public health musí byť chránené ( nemocnice a pod.)

3. Finančné krytie

 • doklad o dostatočnej výške finančných prostriedkov – minimálne 2 500 CAD, napr. formou výpisu z účtu. (Ak prostriedky poskytuje iná osoba (napr. rodičia), je potrebné priložiť vlastnoručne podpísané čestné prehlásenie na poskytnutie finančných prostriedkov touto osobou, fotokópiu jej pasu a výpis z účtu (dokumenty nesmú byť staršie ako 3 mesiace))

 • pokiaľ nemáš zakúpenú spiatočnú letenku, musíš na ňu preukázať finančné prostriedky, odporúčame vo výške cca 2 000 CAD.

4. Biometria
 • Kanade nestačí biometria slovenského pasu. Od júla 2018 sú žiadatelia o študentské víza vyzívaní na zber biometrických údajov za poplatok . Zber je vykonávaný podľa aktuálneho bydliska aplikanta.
 • ak ste ich ešte nemali vykonané , obdržíte vo cvojom CIC účte list (cca do 48 hod od submitnutia dokumentov a zaplatení poplatku za program), v ktorom vás vyzvú vykonať si biometriu pasu. V danom liste budú uvedené všetky potrebné inštrukcie. Vačšinou jej vykonanie je odporúčané k najbližšiemu mestu od mesta odkiaľ žiadate o víza. Pre Slovákov je najbližšia Viedeň. Na odovzdanie biometrie vo VAC centre vo Viedni je potrebné booknuť si termín. 
 • na uľahčenie opakovaného cestovania do Kanady žiadatelia o vízum, študijné alebo pracovné povolenie budú musieť svoje biometrické údaje poskytovať len raz za 10 rokov.
 • máte 30 dní nato, aby ste danú biometriu vykonali a zaslali na Visa Application Centre.
 • poplatok za biometriu je 85 CAD.
 • viac info na stránke www.canada.ca/biometrics
Prídavné dokumenty, ktoré odporúčame si pripraviť:
 1. nascanovaný pas + všetky strany, kde máš pečiatky

 2. aktuálny štrukturovaný životopis

 3. motivačný list 

POPLATKY ZA ŽIADOSŤ

a) IEC – všetci aplikanti v programe IEC platia poplatok vo výške 153 CAD

b) Poplatok za biometriu - 85 CAD

c) Working holiday – aplikatni v tomto programe, platia aditívny poplatok za tento program, a to 100 CAD.

d) Young Professionals and Co-op – aplikant neplatí žiadne extra poplatky, poplatok hradí zamestnávateľ, a to 230 CAD a musí pridať tvoju pracovnú ponuku do CIC. Musí tak urobiť predtým ako ty odošleš svoju žiadosť o work permit cez MyCIC účet.

 

Keď podáš žiadosť o work permit, až od tejto chvíle ťa ambasáda začne posudzovať.

V čase posudzovania sa môže stať, že si vyžiada daľšie doklady. Ambasáda má oficiálne max. 8 týždňov na posúdenie žiadosti.

Ak si splnil(a) všetky podmienky obdržíš od CIC tzv. POE - Letter of Introduction, ktorý bude platný 1 rok od obdržania. Znamená to teda, že máš rok na vycestovanie do Kanady.

Samotné ročné work permit dostaneš do pasu až pri vstupe do Kanady, kde úradník môže skontrolovať, či spĺňaš podmienky.

 

Potrebné doklady pri vstupe do Kanady:

 • Platné ročné cestovné zdravotné poistenie

 • Letenka alebo finančné prostriedky na spiatočnú letenku

 • Fin. krytie 2500 CAD

 • POE

 

Veľmi radi ti s čímkoľvek pomôžeme, najlepšie napísať nám cez FB http://iec.pracavkanade.sk alebo cez kontakt.