Your browser does not support JavaScript! Groupama poistenie
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

Groupama poistenie

Popri slušnom krytí za dobré ceny, poisťovňa Groupama poskytuje dlhodobé cestovné poistenie, ideálne nielen na účely Working Holiday.

 

Objednávka poistenia online - pre účely Working holiday

Objednávka poistenie online - pre účely štúdia 

 

Základné poistenie obsahuje len krytie liečebných nákladov, čo je z pohľadu povinnosti pre working holiday dostačujúce, ale odporúčame uzavrieť aspoň stredné poistenie kvôli väčšej istote v zahraničí.

 

 

Rozsah krytia / poistné sumy

Optimum

Štandard

Exclusive

378€

465,75€

573,75€

Celý svet

Celý svet

Celý svet

Liečebné náklady celkom, z toho:

50 000 €

100 000 €

200 000 €

lekárske ošetrenie

50 000 €

100 000 €

200 000 €

hospitalizácia 

50 000 €

100 000 €

200 000 €

preprava poisteného

14 900 €

23 200 €

49 800 €

doprovod dieťaťa 

1 000 €

1 000 €

1 000 €

návšteva chorého

1 000 €

1 000 €

1 000 €

predĺženie pobytu

500 €

600 €

700 €

prevoz telesných pozostatkov

10 000 €

11 600 €

13 300 €

zubné ošetrenie (2 zuby)

300 €

300 €

300 €

Zodpovednosť za škody 

 

 

 

- na majetku

6 600 €

 

16 600 €

- na zdraví

33 200 €

66 400 €

Úraz

 

 

 

- trvalé následky 

3 300 €

3 300 €

- smrť úrazom

3 300 €

3 300 €

Náklady na záchrannú činnosť

10 000 €

20 000 €

Poistenie batožiny, osobných a cestovných dokladov

 

 

 

 

 

batožina, z toho:

700 €

1 000 €

optické a elektronické prístroje 

200 €

300 €

strata dokladov

300 €

300 €

Neskoré dodanie batožiny

300 €

300 €

Storno objednanej služby a predčasný návrat

 

 

 

storno služby

1 000 €/os.

1 300 €/os.

cestovné náklady

700 €/os.

1 000 €/os.

nečerpané náklady na ubytovanie   

 

 

1 000 €/os.

 

1 300 €/os.

Meškanie odletu

150 €/os.

150 €/os.

Nepojazdné vozidlo

 

 

 

 

 

 

náklady na ubytovanie

80 €

cestovné náklady

150 €

Právna ochrana

 

 

 

kaucia

2 000 €

právne zastúpenie

3 000 €

 

Pre pomoc pri výbere poistenia nás kontaktuj.