Your browser does not support JavaScript! Migrácia do Kanady
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

Migrácia do Kanady

 

Kanada je vďaka vysokej životnej úrovni a nádhere krajiny obľúbenou destináciou pre vysťahovanie. Nie je to proces nemožný, ale na druhej strane, nie je to "lusknutím prsta".

WSI agentúra nie je imigračnou agentúrou, (I keď vďaka dlhoročným skúsenostiam, by sme si tak povedať mohli :))... a preto pre komplexnosť našich služieb spolupracujeme s imigračnou agentúrou Grow Canada Immigration Inc., ktorá pre nás zastrešuje ako naše vzdelávanie, tak I konzultácie pre našich klientov. Tu treba rátať, že síce naše služby sú bezplatné, imigračných právnikov nie.

Ukážka služieb

Služba

Poplatok za imigračné služby

30 min. konzultácia

80CAD

60 min. konzultácia

150CAD

Žiadosť o turistické víza

750CAD

Žiadosť o študentské víza

700CAD – 1.000CAD

Žiadosť o IEC programy

500CAD - 700CAD

Žiadosť o prac. povolenie

750CAD – 1.000CAD

Program LMIA

2.500CAD – 3.000CAD

Express Entry

3.000CAD - 3.500CAD

PNP

4.000CAD – 5.000CAD

Zoznam všetkých úkonov a cenník služieb.

Prvotná konzultácia...

Nakoľko má každý záujemca jedinečný profil, je potrebné nám zaslať vstupné informácie (aspoň vek, vzdelanie, prax, úroveň AJ jazyka) a po prvotnom posúdení, postúpime požiadavku imigračnému poradcovi. Spolu vám tak budeme schopní nastaviť pobyt "od piky k úspešnému koncu”

Svoje žiadosti na posúdenie profilu môžte zasielať na email: mailto:andrea@wsint.sk

Migračný proces

Kanada si spomedzi všetkých aplikantov vyberá imigrantov, ktorí prispejú a budú sa podieľať na ekonomickom raste krajiny. Potencionálni imigranti sú hodnotení podľa nasledovných faktorov - vek, jazykové znalosti, dosiahnuté vzdelanie, pracovné skúsenosti a v každom programe podľa iných kritérií. Každá provincia má vlastné imigračné programy zamerané na špecifické demografické a ekonomické potreby. Pri väčšine programov je možné ku žiadosti pripojiť ako rodinu, tak I partnera.

Na získanie trvalého pobytu (permanent residency - PR) existuje mnoho programov. Imigračný poradca nielen vysvetlí a poradí, ale nastaví celú vízovú žiadosť, aby mala šancu byť úspešná.

Samostatnou kapitolou je získanie rezidentúry pomocou štúdia, teda získaním potrebnej kvalifikácie a následných pracovných skúseností, má aplikant zväčša dostatok bodov, aby sa o PR mohol uchádzať. 

Sekcia Work and Study.

Rozdelenie migračných programov

Atlantic Immigration Pilot – program sa otvára 1.1.2022 pre provincie Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador. Kandidáti musia mať pracovnú ponuku z daných oblastí popri splnení ďalších podmienok/kritérií.

Viac info na IRCC.

Agri-Food Pilot – program, ktorý rieši potrebu pracovnej sily v kanadskom agropotravinárskom priemysle. Potrebné je mať kanadskú pracovnú skúsenosť I pracovnú ponuku z požadovaných oblastí a povolaní.

Viac info na IRCC.

Caregivers – určené pre kandidátov, ktorí majú vzdelanie a prax z oblasti starostlivosti o deti, starších ľudí alebo ako domáci opatrovatelia.

Viac info na IRCC.

Express Entry – najrýchlejší spôsob získania PR pre kvalifikovaných pracovníkov.. Je to imigračný systém, ktorý porovnáva kandidátov a následne kandidátov s najlepším skóre (z CRS hodnotiacieho systému veku, vzdelania, jazykových znalostí, pracovných skúseností, atď.) pozýva, aby požiadali o rezidentúru.

Kategórie EE:

  • Canadian Experience Class – min. 1 ročná pracovná skúsenosť v Kanade
  • Federal Skilled Worker
  • Federal Skilled Trades
  • Provincial nominees - časť PNP programov je zosúladená s EE, ale kandidáti musia spĺňať podmienky jednej z 3 vyššie uvedených federálnych programov.

Viac info na IRCC.

Family sponsorship - vízová podpora rodinných príslušníkov kanadským občanom alebo rezidentom.

Viac info na IRCC.

Rural and Northern Immigration Pilot – vysťahovanie na vidiek do určených komunít. Potrebné mať odporúčací list od vybranej komunity.

Viac info na IRCC.

Quebec - selected skilled workers – určené pre kvalifikovaných pracovníkov do provincie Quebec. Táto provincia má špeciálnu dohodu s vládou Kanady a svojich imirantov si vyberá sama.

Viac info na IRCC.

START UP visa – imigruj pomocou založenia biznisu a tvorby pracovných ponúk v Kanade alebo cez jeho samotné financovanie.

Viac info na IRCC.

Self Employed – program pre samotatne zárobkovo činné osoby so skúsenosťami v kultúrnych aktivitách alebo atletike.

Viac info na IRCC.

Imigrácia do tvojej vysnívanej krajiny nemusí byť easy, ale s nami bude “easy-peasy” :)

KONTAKT WSI

Zdroj informácií: Canada.ca