Your browser does not support JavaScript! Životopis
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

Životopis

Ako napísať svoj životopis pri hľadaní práce v Kanade

Ak sa chystáte do Kanady, zabudnite na bežné pravidlá, pretože životopis pri hľadaní práce v Kanade sa dosť líši od iných krajín a vy budete mať veľmi málo času, len pár sekúnd, aby ste urobili dobrý dojem na zamestnávateľa, aby si vás pozval na interview.

Ak vaše resume / životopis / nebude spĺňať určité pravidlá, strácate šancu na prácu. Budete potrebovať napísať životopis tak, ako to robia Kanaďania, preto sme pre vás pripravili pár základných informácii, o ktorých by ste mali vedieť.

V Kanade sa neuvádza v životopise:

-        Dátum narodenia, vek
-        Pohlavie
-        Národnosť
-        SIN – číslo sociálne poistenia
-        Fotografia
-        Dosiahnuté výsledky počas štúdia alebo absolvované predmety

Pretože v Kanada je domovom veľa národností a kultúr základným pravidlom je, že sa snaží poskytovať rovnaké práva pre všetkých bez rozdielu a  bojuje proti diskriminácii. Práve z týchto dôvodov netreba uvádzať vek, osobné údaje, náboženstvo, či rodinný stav.

Oveľa dôležitejšie je uviesť svoju odbornú prax alebo skúsenosti v odbore ako dosiahnuté vzdelanie.

V životopise sa odporúča uviesť:

  1. Osobné údaje ako meno, aktuálnu adresu v Kanade, telefón v Kanade, emailová adresa / najlepšie, ak už máte tieto kontaktné údaje z Kanady, pretože sa vám bude komunikovať so zamestnávateľom oveľa lepšie /
  2. Uveďte svoje "career objective" na začiatku, tak na 2-3 riadky
  3. Profil kvalifikácii – toto nie je povinné, avšak je to v Kanade dosť zaužívané, pretože zamestnávatelia budú venovať vášmu životopisu len pár sekúnd a týmto odstavcom máte možnosť zvýrazniť, čo ste dosiahli a čo môže byť pre zamestnávateľa zaujímavé
  4. Pracovné skúsenosti / detailnejší opis, čo vaša práca obsahovala/ - ak môžte, rovno priložte referencie v angličtine alebo vo francúzštine na hlavičkovom papieri firmy, aby boli všetky údaje ľahko čitateľné a overiteľné
  5. Vzdelanie / len všeobecné informácie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vo vašej krajine, poprípade školy, ktoré súvisia s pozíciou, o ktorú sa uchádzate, uveďte ich v opačnom chronologickom poradí /. Ak ste práve skončili školu, uveďte všetky brigády čo ste absolvovali aj ako študent
  6. Kvalifikácie / rôzne kurzy, ak ste absolvovali /, zručnosti / práca s PC /
  7. Znalosti jazyka / angličtina, francúzština / - najlepšie ak ich môžete doložiť nejakými certifikátmi
  8. Vlastnosti a záujmy
  9. Typ víz, na ktorých ste v Kanade a ich dĺžka
  10. Referencie – veľa ľudí používa „ references available upon request „

Pri hľadaní práce v Quebecu budete potrebovať aj francúzsku verziu životopisu.

Tipy pri písani:

-        Najlepšie životopis napísať na počítači, prehľadne a štrukturovane
-        Nie viac ako 2 strany, najlepšie 1
-        Uvádzajte informácie v bodoch a opačnom chronologickom poradí
-        Ukončené pracovné pozície a úspechy by mali byť uvedené v minulom čase
-        Každý životopis čo pošlete by mal byť upravený na tú pozíciu, o ktorú sa uchádzate
-        Používajte Keywords, ktoré sa používajú v ponukách na prácu
-        Používajte dynamické slová ako napr. achieved, analyzed, coordinated, established, managed, maintained, surpassed, designed, trained, organised, implemented, motivated, determined, showed initiative, improved, produced, assisted, increased, prepared, built, facilitated, eliminated,            streamline
-        žiadne gramatické chyby
-        ku každému životopisu priložte aj sprievodný list / cover letter / 

Doležité

Každá pozícia, na ktorú si sa aplikoval je dôležitá. Preto si so niekde zaznač a zavolaj zamestnávateľom po pár dňoch alebo ho navštív, či dostal tvoju žiadosť. Musíš ukázať záujem o danú pozíciu a spýtať sa kedy môžeš očakávať odpoveď.