Your browser does not support JavaScript! Sponsoring your family
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

Sponsoring your family

Program Sponsoring your family poskytuje možnosť rodinným príslušníkom presťahovať sa do Kanady. Ak ste kanadským občanom alebo máte v Kanade trvalý pobyt, môžete požiadať o povolenie na trvalý pobyt aj pre svojich blízkych.

Existujú dve rôzne možnosti sponzoringu:

 

  • manžel/manželka, druh/družka, nezaopatrené dieťa.
  • iní oprávnení príbuzní.

 

Po získaní trvalého pobytu môžu vaši blízki žiť, pracovať i študovať v Kanade. Sponzoring začína momentom získania trvalého pobytu. Od tohto okamihu je vašou povinnosťou finančne podporovať osobu, ktorá sa rozhodla za vami vycestovať. Musíte tak zaistiť, aby príbuzný nemusel žiadať o finančnú pomoc od vlády. Musíte tiež zabezpečiť základné potreby a financovať záujmy svojej rodiny.

Imigračné pravidlá a podmienky programu sa časom menia, preto si vždy pred vycestovaním zistite všetky aktuálne a podrobné informácie. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Imigračného úradu kanadskej vlády Občianstvo a imigrácia do Kanady.