Your browser does not support JavaScript! Študentské víza
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

Študentské víza

 • Na študentské víza sa dá aj pracovať popri odbornom štúdiu
 • Sú cestou k získaniu kvalifikácie uznávanej v Kanade
 • Sú cestou ku graduate vízam či vysťahovaniu do Kanady
 • Sú dobrou náhradou za Working Holiday víza

Študentské víza patria medzi obľúbené formy vycestovania do Kanady

 • V Kanade má študent automaticky pracovné povolenie počas odborného štúdia (ponuka škôl). Musí byť však zapísaný na školu, ktorá ma na to príslušnú akreditáciu (EQA) a patrí k DLI školám.
 • Pracovné povolenie je na 20 hodín týždenne počas školy, od prvého dňa v škole a neobmedzenne počas prázdnin.

K vybaveniu študentských víz potrebuješ:

 • doklad o prijatí na školu, college, univerzitu alebo inú kanadskú inštitúciu, ktorá má príslušnú akreditáciu imigračného úradu a provincie – dodá ti naša agentúra
 • v Quebec provincii CAQ dokument, ktorý vydáva Ministerstvo Kanady.
 • kópia pasu – dvojstránka s informáciami o Tebe a všetky stránky pasu, kde je pečiatka alebo vízum
 • CV
 • motivačný list
 • vyplnený formulár IMM1294 na víza
 • doklad o zaplatení poplatku ambasáde v hodnote 150 CAD - platí sa iba kreditnou kartou online
 • výpis z registra trestov - je to individuálne záleží na konkrétnom žiadateľovi
 • finančné krytie na svoj študijný pobyt vo forme výpisu z účtu, že máš dostatok peňazí na zaplatenie školného a životných nákladov ( fin. krytie sa počíta 833 CAD na mesiac života v Kanade alebo 10 000 na 12 mesiacov – viac v tabuľke pod textom)
 • zdravotné potvrdenie – ambasáda môže požadovať zdravotné vyšetrenie u zmluvných lekárov Veľvyslanectva Kanady vo Viedni ( ak si bol(a) v rizikových krajinách dlhšie ako 6 mesiacov vkuse)
 • Kanade nestačí biometria slovenského pasu. Od júla 2018 sú žiadatelia o študentské víza vyzívaní na zber biometrických údajov za poplatok 85 CAD. Zber je vykonávaný podľa aktuálneho bydliska aplikanta. V prípade adresy v SR je zber vykonávaný vo Viedni
 • potvrdenie o vybavenom ubytovaní - dodá ti naša agentúra (ak nemáš ubytovanie vybavené individuálne)
 • fotografia pasového formátu
 • osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá cestuje sama, musí predložiť notársky overený súhlas rodiča s cestou do Kanady a kópiu rodného listu, ktorú by dieťa malo mať pri sebe počas celého pobytu.

Finančné krytie

Musíš vedieť preukázať, že vieš finančne zabezpečiť seba a svoju rodinu, ktorá ťa bude sprevádzať, počas tvojho pobytu v Kanade. V tejto tabuľke nájdeš potrebné krytie pre provincie a podľa počtu ľudí.
Všetky ceny sú uvedené v CAD.

Počet ľudí Všetky provincie okrem Quebec Quebec
1 študent neuhradené školné + 10 000 na 12 mesiacov alebo 833 na mesiac neuhradené školné + 11 000 na 12 mesiacov alebo 917 na mesiac
+ 1 člen rodiny 4000 na 12 mesiacov alebo 333 na mesiac 5 100 pre dieťa staršie ako 18 rokov na 12 mesiacov alebo 425 na mesiac
  3 800 pre dieťa mladšie ako 18 rokov na 12 mesiacov alebo 317 na mesiac
+ každý ďalší člen 3000 na 12 mesiacov pre dieťa každého veku alebo 255 na mesiac 5 125 pre dieťa staršie ako 18 rokov na 12 mesiacov alebo 427 na mesiac
  1 903 pre dieťa mladšie ako 18 rokov na 12 mesiacov alebo 159 na mesiac

Ukážka finančného krytia – po uhradení celého školného:

 • 6 mesačný pobyt = cca 5000 CAD = cca. 3 400 EUR
 • 9 mesačný pobyt = cca 7500 CAD = cca. 5100 EUR
 • 12 mesačný pobyt = 10 000 CAD = cca. 6 800 EUR

Finančné krytie može poskytnúť aj rodina. Riešili sme už rôzne prípady, takže ak by mal niekto špeciálnu situáciu, odporúčame to s nami prekonzultovať. Veľakrát sme našli riešenie, aj keď si klient myslel, že to je stratené.

Finančné krytie preukazuješ pomocou týchto dokladov:

 • doklad z kanadského bankového účtu na tvoje meno, ak si si peniaze poslal priamo tam

 • doklad o študenstskej/vzdelávacej pôžičke od finančnej inštitúcie

 • tvoj bankový výpis z účtu za posledné 4 mesiace, aktuálny výpis z účtu

 • záloha v banke v zameniteľnej mene

 • doklad o zaplatení školného a ubytovania

 • čestné prehlásenie osoby alebo inštitúcie, ktorá ti dala k dispozícii peniaze

 • doklad o dotácii, ktorá bude hradiť tvoje výdavky počas štúdia, ak máš štipendium alebo ak si v Kanadskom edukačnom programe

Žiadosť prebieha online formou

Celá žiadosť o víza sa podáva na internete, preto stačí mať všetko v elektronickej podobe.
WSI sa postará o celú žiadosť.
Ambasáda si oficiálne vyhradzuje 1 mesiac na rozhodnutie.

Vybavuj všetko cez WSI.

Často máme pre náš trh dojednané lepšie ceny, než aké ti ponúknu priamo na škole. Školy tiež majú v cenách fixne zahrnuté provízie pre agentúry, akou je tá naša. Pri vybavovaní napriamo táto provízia zostane škole. Pri vybavovaní cez nás za ňu dostaneš kvalitný servis a poradenstvo so všetkým potrebným. Navyše nás tak podporíš a umožníš nám ďalej ponúkať bezplatný servis.

Neváhaj nás kontaktovať, radi ti s čímkoľvek poradíme, ušijeme ti pobyt na mieru podľa tvojich požiadaviek a predstáv. Naša pomoc je bezplatná, nakoľko nás financujú priamo školy.