Your browser does not support JavaScript! Dane
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

Dane

Ak sa chystáte pracovať v Kanade, určite by ste mali svoju pozornosť venovať aj kanadskému daňovému systému. Podobne ako aj u nás, musíte počítať s tým, že budete platiť daň z príjmu. Tá sa pohybuje v rozmedzí 15 % - 29 %. Dobrou správou je, že na konci daňového roka môžete požiadať o jej vrátenie a tak budete mať možnosť využiť vrátené peniaze napr. na prefinancovanie dovolenky pred návratom domov.

Kanadský daňový rok trvá tak ako u nás od 1. januára do 31. decembra. Iné je to trochu čo sa týka podania daňového priznania. O vrátenie dane môžete požiadať od 1. marca nasledujúceho roka. Lehota na podanie daňového priznania je do 30. apríla.

Úrad, ktorý má na starosti daňový systém je Canada Revenue Agency www.cra.gc.ca

Príklad: Pracovali ste od júna 2011 do mája 2012 

  • V marci 2012 si podáte svoje daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2011.
  • svoje peniaze za vrátenie daní  dostanete o 8-12 týždňov neskôr, t.j. v máji alebo júni
  • V júni po skončení práce vyrazíte na dovolenku do Whistler Mountain Bike Park, na konci júna letíte domov
  • V marci 2013 si podáte daňové priznanie za rok 2012 a túto náhradu (vrátenie zaplatenej dane v Kanade) získate o 8-12 týždňov späť.

Na konci zdaňovacieho obdobia (zvyčajne) vo februári vám váš zamestnávateľ vydá formulár T4 / Statement of Renumeration paid / . Ten zahŕňa sumár všetkých daní, ktoré ste zaplatili. Na základe tohto formuláru vám budú dane vracať. Pamätajte však, že nemusíte dostať späť 100 %.

Výška vrátených daní závisí od viacerých faktorov:

 

  • typ vášho pobytu v Kanade (trvalý pobyt, pracovné povolenie)
  • ako dlho ste v priebehu tohto zdaňovacieho obdobia pracovali
  • koľkých ste mali zamestnávateľov
  • aké sú vaše výnosy zo zámoria
  • akú výšku dane odvádza váš zamestnávateľ

 

Všimnite si, že v Kanade budete platiť CPP a EI. CPP je kanadský penzijný plán (Canada Pension Plan) a EI je zamestnávateľské poistenie. Opäť nemusíte dostať všetky tieto peniaze späť a tieto peniaze sú zahrnuté v celkovom daňovom priznaní.