Your browser does not support JavaScript! ILSC Vancouver
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

ILSC Vancouver

Jeden z najväčších campusov školy sa nachádza práve v meste Vancouver. Je výhodne umiestnený v centre mesta v blízkosti dopravy, bánk, reštaurácií, obchodov a pod. Škola je moderne vybavená, má 90 tried, 6 počítačových miestností, 6 študentských klubovní, kuchynky, modlitebne a pripojenie na WIFI je samozrejmosťou.

Škola ponúka zaujímavé kurzy a programy orientované na zdokonalenie jazykových schopností v bežných, ale i pracovných sférach života. Tiež zaujímavé programy ako Medical english, Ranchstay či Green Leadership course.

Zoznam všetkých kurzov a programov v meste Vancouver

 

Adresa školy
555 Richards, Vancouver, BC
V6B 2Z5 Canada

website: http://www.ilsc.com/vancouver

SCHEDULEDAYS9:00 AM - 12:00 PM*1:00 - 2:30 PM2:45 - 4:00 PM

FULL-TIME INTENSIVE
(30 LESSONS / WEEK)

MON - THU Choose a 3-hour morning course Choose a 3-hour afternoon course, or 2 afternoon skills electives
FRI No course

FULL-TIME
(24 LESSONS / WEEK)

MON - THU Choose a 3-hour morning course Choose 1 afternoon skills elective No course
FRI No course

PART-TIME AM
(17 LESSONS / WEEK)

MON - FRI Choose a 3-hour morning course No course

PART-TIME PM
(13 LESSONS / WEEK)

MON - THU No course Choose a 3-hour afternoon course, or 2 afternoon skills electives