Your browser does not support JavaScript! IBT College Business Travel & Tourism Technology
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

IBT College Business Travel & Tourism Technology

IBT College je súkromná škola so sídlom v Toronte operujúca od roku 2001. Určená pre študentov, ktorí hľadajú 6-mesačný alebo 1-ročný diplomový program a certifikáty v odbore Business, Tourism & Travel, Flight Attendant, Health Care a Information Technology.IBT College je prvá škola v Ontáriu, ktorá ponúka program Flight Attendant schválený ministerstvom, uznaný Kanadským inštitútom cestovných poradcov (CITC), ktorý je teraz súčasťou Asociácie kanadských cestovných agentúr (ACTA). 

Video o škole

PREČO IBT College?

 • malé počty študentov v triede
 • školení inštruktori
 • programy BEZ alebo S praxou v každom programe
 • flexibilný rozvrh ( doobedu alebo poobede)
 • zdarma služby pre podporu hľadania práce
 • skvelé ceny zaujímavých programov
 • moderné učebne

Čo môžem študovať?

Program

Dĺžka  BEZ / S praxou

Školné

Študijné Materiály

BUSINESS

Business Management and Entrepreneurship

26 týždňov /
52 týždňov

6.995CAD

500CAD

Business Administration

25t / 50t

6.950CAD

400CAD

Administrative Assistant

21t / 42t

5.950CAD

300CAD

Computerized Accounting

27t / 54t

6.995CAD

500CAD

TRAVEL AND TOURISM

Travel and Tourism

28t / 56t

4.100CAD

600CAD

Flight Attendant

8 týždňov

1.895CAD

v cene

Hospitality Management Diploma

38/76 t

6.995CAD

1.250CAD

HEALTH

Health Office Administrator

41t / 82t

9.250CAD

600CAD

Personal Support Worker

40t / 80t

9.125CAD

600CAD

INFORMATION TECHNOLOGY

Network Engineering

32t / 64t

9.995CAD

1.000CAD

Network Administrator

26t / 64t

6.995CAD

700CAD

Programmer/Analyst

31t / 62t

9.995CAD

1.000CAD

Microsoft Certified System Engineer (MCSE)

24t / 48t

5.400CAD

600CAD

Microsoft.NET Technology Specialist

20t / 40t

5.400CAD

600CAD

+ Registračný poplatok pre každý program 200CAD

Administrative Assistant

Výučba základných zručností študentov pri ovládaní počítačového softvéru, prípravu správ, protokoly o kancelárskej komunikácii a administratívne funkcie, ako je príprava korešpondencie, organizácia a podpora stretnutí a prijímanie návštev. 

Business Administration

Pripravuje študentov na to, aby boli súčasťou administratívneho tímu so silným dôrazom na účtovnú stránku operácie.
Okrem osvojenia základného kancelárskeho softvéru a základov obchodnej komunikácie a práva sa študenti naučia aj základy účtovníckeho softvéru.

Business Management and Entrepreneurship

Pripravuje študentov pomocou najnovších postupov na pochopenie základov podnikového riadenia, riešenia problémov, vodcovstva a na preskúmanie súčasného globálneho obchodného prostredia, aby sa z nich stali úspešní podnikatelia alebo obchodní manažéri.

Computerized Accounting

Poskytuje študentom praktické školenie vo finančnom účtovníctve a prevádzke základného počítačového účtovníckeho softvéru. Príprava zahŕňa okrem iných postupov osvojenie si postupov a vnútorných kontrol potrebných pre vedenie účtovníctva, rozpočtovanie a peňažné toky.

Flight Attendant

Pripravuje študentov na výkon na konkurenčnom trhu poskytnutím základného školenia pre palubných sprievodcov požadovaného všetkými hlavnými leteckými spoločnosťami v Kanade. Znalosti získané v rámci tohto programu poskytnú absolventom náskok vo výberovom procese uskutočňovanom leteckými spoločnosťami, ktoré musia byť na základe mandátu spoločnosti Transport Canada prístupné pre všetkých uchádzačov s diplomom letušky alebo bez neho.

Health Office Administration

Program je navrhnutý tak, aby študentovi poskytol odborné znalosti v lekárskej terminológii, kancelárskych postupoch, technológiách a komunikačných zručnostiach potrebných na prácu na recepcii lekárskej ordinácie, kliniky alebo nemocnice.

Personal Support Worker

Pracovník (PSW) je zodpovedný za poskytovanie podpornej starostlivosti a za zaistenie fyzického a psycho-sociálneho blaha klientov. Práca PSW v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, zariadeniach domácej starostlivosti, domovoch dôchodcov, podpornom bývaní, skupinových domovoch, denných programoch pre dospelých, nemocniciach a vzdelávacích zariadeniach. Tento program vám poskytne zručnosti a znalosti, praktické i teoretické, potrebné na to, aby ste boli súčasťou tejto veľmi potrebnej profesie našich súčasných dní.

Microsoft Certified Systems Engineer

V tomto kurze budete používať najnovšiu platformu na vytváranie distribuovaných aplikácií, dynamických webových aplikácií a aplikácií na prezentáciu Windows. Všetky kurzy, ktoré vás pripravia na  certifikáciu Microsoft,  sú vedené inštruktorom a majú 12 alebo menej študentov v jednej triede. 

Microsoft.Net Technology Specialist

V tomto praktickom programe sa študenti učia používať najnovšie platformy spoločnosti Microsoft na vytváranie distribuovaných aplikácií, dynamických webových aplikácií a aplikácií na prezentáciu Windows pomocou platformy .NET. Diplomový program Microsoft.Net Technology Specialist umožňuje odborníkom zamerať sa na konkrétne technológie a odlíšiť sa preukázaním hlbokých znalostí a odborných znalostí v danej oblasti. 

Netwok Administrator

Triedy malých rozmerov sú prispôsobivé a ich cieľom je získať základné vedomosti o sieťových operačných systémoch, technológiách práce s internetom, bezpečnosti počítačových sietí a hardvéri počítačov.

Network Engineering

Tento program pripravuje študentov na vzrušujúcu kariéru s vysokým dopytom. V triede malých rozmerov budú študenti vyškolení v starostlivosti o firemný server, pridávaní a odstraňovaní používateľov, vývoji nových technológií, zlepšovaní bezpečnosti sietí a riešení problémov so softvérom alebo hardvérom.

Programmer / Analyst

Tento praktický program pripravuje študentov na vzrušujúcu kariéru s vysokým dopytom. V triede malých rozmerov získajú študenti zručnosti a vedomosti potrebné na vývoj a údržbu softvérových riešení, ako aj na správu a podporu používateľov systémov počítačových sietí. Absolventi budú schopní písať a odstraňovať problémy s programovacími kódmi, udržiavať počítače a spravovať systémy organizácie.

Travel and Tourism

Tento program je skvelou voľbou pre tých, ktorí chcú získať zamestnanie v lukratívnom a vzrušujúcom priemysle cestovného ruchu. Program sa riadi oficiálnymi učebnými osnovami Kanadského inštitútu cestovných poradcov s dôrazom na rozvoj potrebných zručností v oblasti riadenia a dohľadu, ako aj vedomostí potrebných na správu cestovnej kancelárie.

Cenník a podmienky prijatia 2021

Cenník na stiahnutie. 

Možnosť voľby programov je BEZ alebo S praxou - v oboch prípadoch ostáva cena rovnaká.

Podmienky prijatia

 • registračný poplatok 200CAD
 • depozit škole 20% zo školného, po udelení víz sa uhrádza zvyšok
 • min. úroveň angličtiny - upper intermediate ( IETLS 6.0) - škola má vlastný test
 • min. stredoškolské vzdelanie

 

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok, nás neváhaj kontaktovať! :)