Your browser does not support JavaScript! Vzdelávací systém v Kanade
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

Vzdelávací systém v Kanade

Prečo je Kanada veľmi obľúbeným centrom jazykových pobytov?

Ponúka totiž výnimočné a neopakovateľné multikultúrne prostredie. Môže sa tiež pýšiť jedným z najkvalitnejších vzdelávacích systémov na svete. Je tu cítiť britský vplyv. V Kanade neexistuje centrálny vzdelávací systém. Za vzdelávanie sú zodpovedné provincie samostatne a ministerstvo školstva len dohliada na ich fungovanie. Kanada ponúka široké portfólio vzdelávacích programov na stredoškolskej i vysokoškolskej úrovni.

Výhody štúdia v Kanade

  • finančne dostupné štúdium - cena podobná veľakrát nižšia ako v ostatných krajinách
  • široká ponuka kurzov angličtiny
  • moderné vzdelávanie a kvalitné vybavenie škôl
  • možnosť práce popri štúdiu - práca v Kanade - len program Co-op
  • najvyšší životný štandard na svete (podľa OSN).

 

Rozdiely medzi kanadským a slovenským vzdelávacím systémom

  • flexibilita - študent si svoje štúdium vytvorí podľa vlastných požiadaviek a záujmov
  • žiadny celoštátny systém - za vzdelávanie sú zodpovedné vlády provincií
  • sebaprezentácia - kladie sa dôraz na samostatnosť a prezentáciu vlastného názoru
  • využívanie teoretických vedomostí v praxi.