Your browser does not support JavaScript! Skilled Workers and Professionals
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

Skilled Workers and Professionals

Program Skilled Workers and Professionals je určený pre tých, ktorí sa chcú v Kanade usadiť a pracovať. Je najrozšírenejšou možnosťou ako získať v Kanade trvalý pobyt.

Zapojenie sa do tohto programu vyžaduje splniť niektoré z týchto kritérií:

 

  • máš ponuku konkrétnej pracovnej pozície,
  • stráviť aspoň jeden rok ako temporary foreign worker
  • absolvovať aspoň jeden rok ako medzinárodný študent
  • byť pracovníkom, ktorý má aspoň jednoročnú skúsenosť na pozícii z tohto zoznamu tu.

 

Všetci žiadatelia musia mať aspoň ročnú pracovnú skúsenosť, ktorú vykonávali za posledných 10 rokov.

Ak sa chceš stať v tejto krajine ekonomicky aktívni, budeš posudzovaný podľa:

 

  • dosiahnutého vzdelania,
  • pracovných skúseností,
  • znalosti angličtiny alebo francúzštiny,
  • veku,
  • dopredu zaistenej práce,
  • prispôsobivosti

 

Taktiež sa musíš preukázať tým, že máš dostatok finančných prostriedkov na pokrytie životných a osobných nákladov po príchode do Kanady.

Najdôležitejšou požiadavkou pre získanie trvalého pobytu v Kanade prostredníctvom programu Skilled Workers and Professionals je preukázanie odbornej spôsobilosti, tzv. skill assessment. Musíš preukázať svoju schopnosť byť prispôsobivý a ekonomicky aktívny.

Imigračné pravidlá a podmienky programu sa časom menia. Všetky potrebné informácie nájdeš na stránke Imigračného úradu kanadskej vlády Občianstvo a imigrácia do Kanady.