Your browser does not support JavaScript! Canadian Experience Class
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

Canadian Experience Class

Program Canadian Experience Class je určený najmä pre osoby, ktoré pracovali, práve pracujú alebo pre zahraničných študentov, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie v Kanade. Títo ľudia už poznajú kanadskú kultúru, jazyk i spoločnosť. Sú totiž považovaní za vhodných kandidátov na získanie trvalého pobytu, pretože môžu pomôcť miestnej ekonomike.

Pre splnenie podmienok na zapojenie sa do tohto programu musíte spĺňať niektoré z týchto požiadaviek:

 

  • pracovali ste v Kanade ako zahraničný pracovník po dobu minimálne 2 rokov,
  • ste zahraničný študent, ktorý promoval na kanadskej škole post-sekundárneho vzdelávania a aspoň jeden rok pracoval,
  • vykonávali ste prácu a štúdium s platným povolením,
  • požiadali ste o pridelenie trvalého pobytu, pokiaľ ste v Kanade alebo do 1 roku od návratu.

 

Ak sa chcete stať v tejto krajine ekonomicky aktívni, budete posudzovaní podľa:

 

  • dosiahnutého vzdelania,
  • pracovných skúseností,
  • znalosti angličtiny alebo francúzštiny,
  • veku,
  • dopredu zaistenej práce,
  • prispôsobivosť.

 

 

Keď spĺňate tieto kritériá, nemal by byť problém získať povolenie a zostať v Kanade dlhodobo.

Imigračné pravidlá a podmienky programu sa časom menia, preto si vždy pred vycestovaním zistite všetky aktuálne a podrobné informácie. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Imigračného úradu kanadskej vlády Občianstvo a imigrácia do Kanady.