Your browser does not support JavaScript! Tamwood Business School
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

Tamwood Business School

Škola ponúka 4 programy zamerané na Business a Digital Marketing v rôznej dĺžke

Tamwood patrí medzi obľúbené školy zamerané na work and study programy a rozšírilo svoje porfólio o Business programy a programy digitálneho marketingu.

V tomto digitálnom veku svet potrebuje viac digitálnych obchodníkov. Zamestnávatelia hľadajú ľudí, ktorí majú nové nové zručnosti a vedomosti, dokážu sa rýchlo prispôsobiť a môžu efektívne pracovať v medzinárodnom prostredí. Tamwood ponúka programy, ktoré sú navrhnuté odborníkmi pracujúcimi v odbore, aby študentom poskytli zručnosti a znalosti, ktoré potrebujú pre úspech v marketingu či busines sfére. 

 

International Business and Management 

Tamwood Business programy pripravujú študenta na novú realitu podnikania. Študenti tak získavajú nové znalosti, zručnosti a schopnosti, vďaka ktorým môžu vstúpiť do sveta podnikania a pomôžu im držať krok s najnovšími priemyselnými trednmi. Študenti budú vystavení širokej škále obchodných záležitostí a základom riadenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa im darilo v mnohých profesiách. Kurzy podporujú rozvoj kritického myslenia, kreatívneho riešenia problémov komunikácie, organizácie a vedenia. Dôraz sa kladnie na komunikačné zručnosti potrebné na úspech ako v Kanadskom, tak aj medzinárodnom pracovnom prostredí. Študenti sa naučia orientovať na čoraz viac multikultúrnom a technologicky orientovanom trhu. 


Škola ponúka 2 možnosti programov zameraných na IBM, rozdiel je v získaní finálneho dokumentu - certifikátu alebo diplomu a hlavne v možnosti praxe. Program Certficate in IBM ponúka len odbornú časť kurzu (teória, informácie, príklady), zatiaľ čo program Diplom in IBM Co-op, ponúka aj možnosť praxe v danom študijnom odbore, ktorá je súčasťou študijného programu. 


Štruktúra Co-op Careers Programov
 

Certificate in International Business and Management 

Dĺžka : 27 týždňov (24 týždňov štúdium + 3 týždne Capstone Project*)
Mesto : Vancouver, Toronto

Poplatky:

Registračný poplatok: 200 CAD 
Študijné materiály: 650 CAD
Školné: 6.595 CAD

Spolu: 7 445 CAD

Rozvrh

Pondelok – Štvrtok
16:00 – 21:00 
Piatok – No classes


*Capstone project je súčasťou certifikačných programov Tamwood Career College, je akademickým projektom, v ktorom si študenti vyberajú tému svojho štúdia a zamestnania. Detailne vysvetlené v závere textu. 


Diploma in International Business and Management Co-op

Dĺžka : 48 týždňov 
Mesto : Vancouver, Whistler, Toronto

Poplatky:

Registračný poplatok: 200 CAD 
Študijné materiály: 650 CAD
Školné: 6 695 CAD

Spolu: 7 545CAD

Ciele programu

Po dokončení tohto programu získajú študenti znalosti zo sveta medzinárodného obchodu, nadobudnú vedomosti ako sa vypracovať na pozíciu ako International Business Analyst, Imports / International Operations Coordinator, Global Market Assistant, Management Planning Coordinator ci International Market Researcher. 

Rozvrh

Pondelok – Štvrtok
16:00 – 21:00 
Piatok – No classes

Požiadavky na prijatie

 • Minimálny vek: 19 rokov 
 • Ukončená stredná škola
 • Jazykové znalosti: intermediate level / vstupný test školy / IELTS 5.5 / Cambridge PET

Nástupné termíny 2021

 • 25 Január
 • 22 Feburár
 • 22 Marec
 • 19 Apríl
 • 17 Máj
 • 14 Jún
 • 12 Júl
 • 9 Augut
 • 7 September
 • 4 Október
 • 1 a 29 November
 • 28 December

Harmonogram programu 

 

Digital Marketing 

Tieto programy sú navrhnuté a vyučované profesionálmi pracujúcimi v priemysle digitálneho marketingu, aby študentom odovzdali vedomosti a zručnosti, ktoré potrebujú pre marketingový úspech. Študenti sa v programoch naučia, ako vybrať vhodné marketingové kanály, vytvárať a spravovať prispôsobený obsah, ktorý má zmysel pre cieľové publikum. 

Témy, na ktoré sa tieto programy vzťahujú, zahŕňajú stratégie digitálneho marketingu, sociálne médiá, optimalizáciu vyhľadávacích nástrojov, správu kampaní, e-mailový marketing, obsahový marketing, online reklamu, webovú analýzu, zásady návrhu a správu webových stránok WordPress.. 

Taktiež možnosť výberu programu len odborného alebo s praxou. 

 

Certificate in Digital Marketing

Dĺžka : 27 týždňov (24 týždňov štúdium + 3 týždne Capstone Project)
Mesto : Vancouver, Toronto

Poplatky:

Registračný poplatok: 200 CAD 
Študijné materiály: 650 CAD
Školné: 6 595 CAD

Spolu: 7 445CAD

 

Diploma in Digital Marketing Co-op

Dĺžka programu: 48 týždňov (24 týždňov štúdium + 24 týždňov Co-op work placement)
Mesto: Vancouver, Toronto

Poplatky:

Registračný poplatok: 200 CAD 
Študijné materiály: 650 CAD
Školné: 6 995 CAD

Spolu: 7 845 CAD


Ciele programu

Po dokončení tohto programu získajú študenti znalosti z digitálneho marketingu, digitálnej komunikácie, brandingu, webdizajnu, správy sociálnych médií a automatizácie marketingu.

Rozvrh

Pondelok – Štvrtok
16:00 – 21:00 
Piatok – No classes

Požiadavky na prijatie

 • Minimálny vek: 19 rokov
 • Ukončená stredná škola
 • Jazykové znalosti: intermediate level / vstupný test školy / IELTS 5.5 / Cambridge PET

Nástupné termíny 2021

 • 22 Feburár
 • 19 Apríl
 • 14 Jún
 • 9 Augut
 • 4 Október
 • 29 November

Harmonogram programu 

 

Co-op Work Experience

Študenti v rámci diplomu absolvujú 480 hodín plateného pracovného stáže. Platené pracovné obdobie začne po ukončení šesťmesačného študijného obdobia. Má až 24 týždňov na dokončenie 480 pracovných hodín Co-op. Zamestnanci Tamwoodu so študentami spolupracujú od prvého dňa, aby im pomohli pri hľadaní co-op pracovného umiestnenia. Prostredníctvom programu má študent možnosť vytvárať si sieť kontaktv s najímajúcimi partnermi. Umiestnenia môžu byť v akomkoľvek odbore a zvyčajne ide o pozície na základnej úrovni, ktoré študentom vystavujú jeden alebo viac aspektov digitálneho marketingu.

 

Launch Pad Services

Študenti v programe Certificate a Diploma majú možnosť pracovať na čiastočný úväzok (20 hodín týždenne). Tamwood Careers ponúka balík služieb, ktoré nazýva „Launch Pad Services“, aby pomohol študentom nájsť prácu rýchlo! Tamwood učí študentov všetko, čo potrebujú vedieť o živote a práci v Kanade vrátane toho, ako hľadať prácu, napísať životopis v severoamerickom štýle a urobiť pracovný pohovor. Študenti tiež získavajú prístup k exkluzívnemu online zoznamu pracovných miest Tamwood, kde môžu získavať dostupné úlohy. Cena za Launch Pad Services je zahrnutá v školnom za program Diploma a predstavuje príplatok za program Certificate.

 

Čo je Capstone Project?

Projekt Capstone, ktorý je súčasťou certifikačných programov Tamwood Career College, je akademickým projektom, v ktorom si študenti vyberajú tému svojho štúdia a zamestnania. Toto sa predkladá vo forme záverečnej písomnej správy alebo prezentácie. Pri výbere a práci na ich projekte si študenti precvičia kritické myslenie, riešia náročné problémy a rozvíjajú zručnosti, ako sú ústna komunikácia, výskumné zručnosti, plánovanie, sebestačnosť a zručnosti zamerané na stanovovanie cieľov, ktoré hľadajú zamestnanci!

 

Kontaktuj nás pre bližšie informácie!