Your browser does not support JavaScript! Časté otázky
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

Časté otázky

Informácie o programoch

  • Ako často sa chodí do školy?

Škola je pondelok - štvrtok od 9:00 do 15:30 a v piatok od 9:00 do 12:00

  • Koľko študentov je približne v triede?

V triede je cca 15 študentov

  • Kedy môžem nastúpiť na kurz?

Škola má nástupné termíny takmer každý mesiac.

  • Kedy treba prísť do školy prvý deň?

Prvý deň idúštudenti do školy o 8:45 a v škole sa dozvedia všetky potrebné info o štúdiu.

  • Ako často musím chodiť do školy?

Škola vyžaduje minimálne 80% dochádzku, v prípade, že sa študent do školy nedostaví, musí predložiť doklad s odôvodnením.

  • Ako prebieha hodnotenie študentov?

Študenti sú hodnotení priebežne a to prostredníctvom kvízov, "role plays" a diskusíí a taktoež raz za mesiac, po každom kurze majú test a robia projekt, individuálne alebo v skupinách.

  • Platia sa dodatočne ešte nejaké poplatky?

Nie, žiadne dodatočné poplatky študent neplatí, všetky poplatky ako materiál, servis spojený s prácou či registrácia sú hradené vopred.

  • Môžem ísť na stáž aj mimo Vancouver?

Áno, okrem Vancouveru, môžu študenti absolvovať stáž aj vo Whistleri, či ďalších rezortoch BC, Alberte a v niektorých prípadoch aj v Ontariu.