Your browser does not support JavaScript! Časté otázky
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

Časté otázky

Informácie o programoch

  • Ako často sa chodí do školy?

Škola je pondelok - piatok od 14:30 do 18:30

  • Koľko študentov je približne v triede?

V triede je cca 10-12 študentov

  • Kedy môžem nastúpiť na kurz?

Škola má nástupné termíny takmer každý mesiac.

  • Kedy mám prísť prvý deň do školy?

Prvý deň študenti nastupujú o 8:00 a zúčastnia sa ORIENTATION, kde dostanú všetky potrebné informácie ohľadom štúdia a života študentov v Toronte.

  • Ako často musím chodiť do školy?

Škola vyžaduje minimálne 80% dochádzku, v prípade, že sa študent do školy nedostaví, musí predložiť doklad s odôvodnením.

  • Ako prebieha hodnotenie študentov?

Študenti sú hodnotení priebežne a to prostredníctvom pisomných prác zameraných na English a Customer service a prezentácií. 

  • Platia sa dodatočne ešte nejaké poplatky?

Nie, žiadne dodatočné poplatky študent neplatí.

  • Ako môžem získať štipendium?

Štipendium študent môže získať po preukázaní dostatočnej motivácie na štúdium Customer Service prostredníctvom skype pohovoru a motivačného listu.

  • Majú študenti nárok na zľavu na cestovné v Toronte?

študenti si môžu zaobstarat tzv.Post-secondary student ID, vďaka ktorému majú zľavu na MHD.

  • Môžem ísť na stáž kdekoľvek v Kanade?

Áno, študenti môžu ísť na stáž aj mimo Toronta.