Your browser does not support JavaScript! Časté otázky ARBUTUS
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

Časté otázky ARBUTUS

Informácie o programoch

 • Koľko hodín za týždeň je štúdium?

Študent môže študovať od 18 do 30 hodín týždenne, čo záleží od študijného plánu daného programu. Študent si robí študijný plán podľa predmetov každý mesiac.

Škola začína o 9 -tej ráno a posledná hodina večer končí o 19:00

 • Koľko kreditov musím získať za mesiac?

Škola vyžaduje minimálne 6 kreditov mesačne.

 • Môžem mať počas štúdia prázdniny?

Áno, pokiaľ je štúdium dlhšie ako 6 mesiacov, môže mať študent 2 mesiace prázdnin za rok.

 • Kedy môžem nastúpiť na kurz?

Škola má nástupné termíny každý mesiac.

 • Kedy mám prísť prvý deň do školy?

Prvý deň študenti nastupujú o 9:00 a zúčastnia sa ORIENTATION, kde dostanú všetky potrebné informácie ohľadom štúdia a života študentov vo Vancouvri.

 • Kedy sa dozviem rozvrh?

Zvyčajne na začiatku každého mesiaca si študent robí študijný plán na nasledujúci mesiac.

 • Ako často musím chodiť do školy?

Škola vyžaduje minimálne 80% dochádzku, v prípade, že sa študent do školy nedostaví, musí predložiť doklad s odôvodnením.

 • Ako prebieha hodnotenie študentov?

Väčšina predmetov končí písomným testom, ktorý musí študent absolvovať, niektoré predmety vyžadujú ústnu skúšku. 3Tudenti sú takisto testovaní priebežne a robia prezentácie na hodinách.

 • Koľko sa platí dodatočne za študijný materiál?

To záleží od konkrétneho predmetu, ale vo všeobecnosti si študent kupuje knihy na jazykový kurz za 150 CAD na 4 mesiace alebo akademický kurz za 50-150 CAD na mesiac.

 • Koľko študentov je v triede?

Jazykový kurz: maximum 15 študentov

Odborný kurz: 20-25 študentov

 • Majú študenti Arbutus College nárok na zľavu na cestovné vo Vancouvri?

Áno majú, viac detailov: http://www.translink.ca/en/Fares-and-Passes/Student-Passes.aspx

 

Informácie o Coop Programe

 • Akú stáž mi zabezpečí škola?

Stáž závisí od druhu a dĺžky programu, prax musí súvisieť s obsahom štúdia a študenti musia každý mesiac písať report zo stáže.

 • Platí sa extra poplatok za nájdenie stáže?

Nie, nájdenie stáže je zahrnuté v poplatku za školné. Škola spolupracuje s pracovnou agentúrou, ktorá im pomáha nájsť pracovné umiestnenie pre študentov.

 • Aká je zvyčajne mzda za stáž?

Mzda závisí najmä od študenta – jeho zručností, jazykových schopností a šikovnosti a taktiež od dĺžky stáže a počtu odpracovaných hodín.

Vo všeobecnosti:

Part -time job: do 10 CAD/hodinu

Full-time job v cestovnom ruchu: 10-12 CAD/hodinu

Full-time job v administratíve: 14-16 CAD/hodinu, niekedy aj 20 CAD/hodinu

 • Je nájdenie práce a mzda garantovaná školou?

Nie, škola študentovi negarantuje nájdenie práce, ale až 4 pohovory s potencionálnymi zamestnávateľmi. Vo všeobecnosti si 90% študentov však takto nájde platenú prácu.

 • Môžem ísť na stáž kdekoľvek v Kanade?

Áno, avšak raz mesašne je nutné robiť report z praktickej časti.