Your browser does not support JavaScript! Poistenie Groupama
ďalšie krajiny
0907 360 767
konzultácia ZDARMA
$slides

Poistenie Groupama

Popri slušnom krytí za dobré ceny, poisťovňa Groupama poskytuje dlhodobé cestovné poistenie, ideálne nielen na účely Working Holiday.

 

Objednávka poistenia online - pre účely Working holiday
Objednávka poistenie online - pre účely štúdia 

 

Základné poistenie obsahuje len krytie liečebných nákladov, čo je z pohľadu povinnosti pre working holiday dostačujúce, ale odporúčame uzavrieť aspoň stredné poistenie kvôli väčšej istote v zahraničí.

 

Poistné balíky k rizikám

OPTIMUM
115,92 €

STANDARD
142,83 €

EXCLUSIVE
175,95 €

Liečebné náklady celkom

50 000 €

300 000 €

500 000 €

Lekárske ošetrenie

50 000 €

300 000 €

500 000 €

Hospitalizácia

50 000 €

300 000 €

500 000 €

Preprava poisteného

50 000 €

300 000 €

500 000 €

Doprovod dieťaťa

 

 

 

    - územná platnosť Európa

700 €

700 €

700 €

    - územná platnosť Celý svet

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Návšteva chorého

 

 

 

    - územná platnosť Európa

700 €

700 €

700 €

    - územná platnosť Celý svet

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Predĺženie pobytu

 

 

 

    - územná platnosť Európa

300 €

400 €

500 €

    - územná platnosť Celý svet

500 €

600 €

700 €

Prevoz telesných pozostatkov

 

 

 

    - územná platnosť Európa

10 000 €

15 000 €

20 000 €

    - územná platnosť Celý svet

15 000 €

20 000 €

25 000 €

Zubné ošetrenie

250 € 1 zub /
500 € 2 zuby

250 € 1 zub /
500 € 2 zuby

250 € 1 zub /
500 € 2 zuby

Zodpovednosť za škody

 

 

 

    - na majetku

 

50 000 €

100 000 €

    - na zdraví

 

100 000 €

200 000 €

Úraz

 

 

 

    - trvalé následky

 

10 000 €

20 000 €

    - smrť úrazom

 

5 000 €

10 000 €

Poistenie batožiny a strata dokladov

 

 

 

    - batožina, z toho:

 

1 000 €

1 300 €

    - limit na jednu vec

 

300 €

400 €

    - optické a elektronické prístroje

 

200 €

300 €

    - osobné a cestovné doklady

 

300 €

300 €

Neskoré dodanie batožiny

 

300 €

300 €

Storno cestovnej služby a predčasný návrat

 

 

 

    - storno cestovnej služby
poistenie musí byť dojednané pred alebo súčasne s objednanou službou alebo najneskôr 14 dní pred nástupom na cestu

 

1 000 €/os.

1 300 €/os.

    - dopravné náklady na predčasný návrat

 

700 €/os.

1 000 €/os.

    - nečerpané náklady na ubytovanie

 

1 000 €/os.

1 300 €/os.

    - limit na poistnú zmluvu

 

2 990 €

2 990 €

Meškanie odletu

 

150 €/os.

150 €/os.

Nepojazdné vozidlo

 

 

 

    - náklady na ubytovanie

 

 

80 €

    - cestovné náklady

 

 

150 €

Právna ochrana

 

 

 

    - kaucia

 

 

5 000 €

    - právne zastúpenie

 

 

10 000 €

Náklady na záchrannú činnosť

 

10 000 €

20 000 €Pre pomoc pri výbere, či uzatvorenia zmluvy nás neváhaj kontaktovať.