Your browser does not support JavaScript! Poistenie na Nový Zéland s Allianz
ďalšie krajiny
0907 360 767
konzultácia ZDARMA
$slides

Poistenie na Nový Zéland s Allianz

 

Donedábola pre program working holiday na Nový Zélande najvýhodnejšou ponukou na trhu poistka v Poistovni AXA. Po zmene v ich cenovej politike je dnes však výhodnejšou ponukou poistka v Allianz. 
Pre porovnanie viď. poistenie v AXA.

Najvýhodnejšia ponuka na trhu - Allianz

  • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

  • Možnosť vybrať z troch úrovní cestovného poistenia

  • Najlepšia cena a podmienky na trhu

  • Výhodná ponuka je platná pre klientov WSI


Ceny podľa druhu poistenia:

Porovnali sme pre Teba dve najvýhodnejšie ponuky na trhu so špecifikáciou ročné cestovné poistenie na Nový Zéland, ktoré si môžeš pozrieť nižšie. Donedávna bola pre program working holiday na Nový Zéland najvýhodnejšou ponukou na trhu poistka v poisťovni AXA. Avšak po zmene v ich cenovej politike je dnes výhodnejšou ponukou poistka v Allianz, o čom sa môžeš presvedčiť aj sám.

AXA (Komfort balíček) vs. ALLIANZ (liečebné náklady + fixný balík)

 

AXA

ALLIANZ

CENA

468, 48 EUR

248,90 EUR

LIEČEBNÉ KRYTIE

200 000 EUR

neobmedzene

ZUBNÉ OŠETRENIE

400 EUR

335 EUR

ÚRAZOVÉ POISTENIE

smrť úrazom – 10 000 EUR

smrť úrazom – 3 350 EUR

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

zdravie – 40 000 EUR

majetok – 20 000 EUR

zdravie – 100 000 EUR

majetok – 100 000 EUR

POISTENIE BATOŽINY

celkový limit – 750 EUR

limit na vec – 375 EUR

celkový limit – 1 000 EUR

limit na vec – 1 000 EUR

POISTENIE ASISTENČNÝCH SLUŽIEB

právna asistencia – 800 EUR

právna asistencia – 1 200 EUR


V tomto prípade sme porovnávali cenovo „strednú“ kategóriu, ktorá prináša viac výhod v prospech poisťovne ALLIANZ a ešte k tomu ušetríš viac než 200 EUR. Konečné rozhodnutie nechávame na Vás :).

Chcem sa dozvedieť viac o ďalších balíčkoch poisťovní AXA a Allianz a tiež ich porovnanie 


Linky na kalkulácie a objednávky poistení priamo zo stránok poisťovní: 

Poistením liečebných nákladov v zahraničí (Allianz) sú kryté náklady na ošetrenie, hospitalizáciu, lieky, lekárske vyšetrenia, prevoz naspäť do vlasti, v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu, a.i. v súlade s poistnými podmienkami.

Limity poistného krytia

 

liečebné náklady v zahraničí,
okrem:

bez obmedzenia

preprava a ubytovanie osoby v prípade hospitalizácie poisteného

1 000 EUR (ubytovanie 100 EUR / deň)

preprava osôb mladších ako 15 rokov v prípade hospitalizácie poisteného

1 000 EUR

náklady spojené so zabezpečením dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok

170 EUR

liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu

50 000 EUR

akútne zubné ošetrenie

335 EUR