Your browser does not support JavaScript! NOC codes
0948 628 240
konzultácia ZDARMA
$slides

NOC codes

National Occupation Clasiffication kódy (NOC codes) sú kódy, ktoré opisujú pracovné povinnosti jednotlivcov v príslušnej oblasti povolania. Ako skilled joby, t.j. napr. pre kategóriu IEC Young Proffesionals je potrebné máť pracovnú ponuku z kategórii 0, A, alebo B.

Skill Type 0 – Management occupations

Riadiace pozície ako napr: 

 • manažér reštaurácie
 • banský manažér
 • lodný kapitán
 • ...

 

 

Skill Level A - Professional jobs

Tieto povolania vyžadujú univerzitné vzdelanie  ( Bc, Ing., Mgr., Master alebo doktorát ).

Napr. povolania ako:

 

 • inžinier
 • doktor
 • zubár
 • ...

 


Skill Level B - Technical jobs and Skilled trades

Tieto povolania všeobecne zahŕňajú rôzne vyštudované remeslá:

 

 • kuchár
 • vodár
 • elektrikár
 • ...

 

 

Všetky profesia a ich NOC codes sú prístupné na stránke Employment and Social Development Canada website.